Sierpień 19, 2019
  • Sierpień 19, 2019
Lipiec 30, 2018

Maski przeciwpyłowe i ich rodzaje

Autor 0 218 Views

Praca w szkodliwych warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Podstawowym celem bezpiecznej pracy jest ochrona przed czynnikami ryzyka. Wśród nich wyróżnia się czynniki biologiczne, chemiczne, psychofizyczne oraz fizyczne, do których zaliczamy m.in. pyły przemysłowe, mgłę, dym. Ochrona przed wymienionymi zagrożeniami fizycznymi nie jest możliwa bez zaopatrzenia się w którąś z opisanych w poniższym artykule masek bądź półmasek przeciwpyłowych.

Pył jako zagrożenie dla zdrowia w miejscu pracy – stosuj maski przeciwpyłowe

Środki ochrony indywidualnej oraz środki ochrony zbiorowej to gwarancja bezpiecznej i efektywnej pracy, w której wiele osób narażonych jest na działanie zawieszonych w powietrzu pyłów. Najbardziej pyłotwórczymi procesami są: mielenie, kruszenie, mieszanie materiałów, przesiewanie, wydobywanie surowców. Należy jednak zaznaczyć, że najbardziej szkodliwe pyły uwalniane są podczas szlifowania, ostrzenia i polerowania.

Poprzez działania karcinogenne, zwłókniające, alergizujące pyły stanowią poważne zagrożenie na zdrowia. Jednak nie każdy pył działa w identyczny sposób. Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa osób wykonujących obowiązki zawodowe w zapylonym środowisku zależy m.in. od pochodzenia pyłu, jego stężenia, wielkości cząstek, rozpuszczalności w cieczach organicznych.

Maski przeciwpyłowe – środki ochrony indywidualnej

Półmaski/maski przeciwpyłowe są podstawowym sprzętem ochrony dróg oddechowych. Tworzą one barierę chroniącą płuca przed rozpylonymi cząsteczkami o niewielkim rozmiarze, w tym cząstkami stałych (pył, dym) oraz ciekłymi (mgła). Należą one do środków ochrony, które posiadają kategorię III dyrektywy 89/686/EWG, która obejmuje środki związane z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia.

Znajdujące się na rynku poszczególne maski przeciwpyłowe znacznie się jednak od siebie różnią. Kryterium podziału stanowi krotność użycia i skuteczność filtracji oferowanych masek.

Maska jednorazowa vs. maska wielorazowa

Przed pyłem chronią półmaski jedno- i wielorazowe, a także maski przeciwpyłowe. Sprzęt jednorazowego użytku jest zdecydowanie tańszy, jednak będąc narażonym na pył, mgłę i dym każdego dnia warto zaopatrzyć się w maskę wielorazową.

Maska przeciwpyłowa z wymiennym filtrem może być używana przez okres równy trwałości filtra. Po tym czasie filtr należy wymienić, w przeciwnym wypadku ryzykujemy nie tylko zdrowie, ale również życie. Tego rodzaju maski ochronne są droższe, jednak dają gwarancję zarówno bezpieczeństwa, jak i długiego użytkowania.

Skuteczność filtra masek przeciwpyłowych

Biorąc pod uwagę skuteczność filtracji półmaski wielorazowego użytku wyróżnia się trzy klasy ochrony:

  • Klasa P1 – klasyfikuje sprzęt jako ten o małej skuteczności ochronnej (zatrzymuje ok. 80% cząstek), chroni przed pyłami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4-krotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaski klasy P1 przeznaczone są m.in. dla przemysłu rolniczego, spożywczego, budowlanego, do budownictwa i obróbki drewna miękkiego. Chronią przed węglanem wapnia, gipsem, grafitem, opiłkami metali żelaznych oraz pyłem węglowym.
  • Klasa P2 – charakteryzuje maski/półmaski o średniej skuteczności ochronnej (zatrzymują one ok. 94% cząstek), chroni przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10-krotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. Maskę z takim filtrem najlepiej stosować gdy ma się do czynienia z pyłami drewna, pyłem respirabilnym, pyłem węglowym. Tego rodzaju maski sprawdzają się również w sytuacji zanieczyszczenia powietrza azbestem, aluminium, miedzią. Półmaski klasy P2 stosowane są w przemyśle górniczym, chemicznym, stoczniowym, hutniczym.
  • Klasa P3 – filtry te wyróżniają sprzęt o wysokiej skuteczności ochronnej (zatrzymują około 99,95% cząstek), chronią przed aerozolami, których stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 20-krotnie ustalonej dla nich wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia. Półmaski/maski klasy P3 powinny być używane przez osoby mające do czynienia z procesami spawania, lutowania i dużym stężeniem pyłów respirabilnych. Taki filtr chroni m.in. przed pyłami drewna twardego, berylem arsenowodorem, chlorkiem cynku (dym), metoksychlorem, ołowiem i jego związkami, srebrem i jego związkami, związkami rozpuszczalnymi platyny.

Maski przeciwpyłowe to zatem must have w sytuacji narażenia zdrowia na działanie znajdującego się w powietrzu aerozolu. Jej brak nie tylko działa destrukcyjnie na zdrowie, ale również może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna

  Biznes
Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *