7 czerwca, 2023
  • 7 czerwca, 2023
19 czerwca, 2018

Energia geotermalna – sposoby wykorzystania, wady i zalety

Autor 0 408 Views

Czym jest energia geotermalna? To naturalne ciepło wnętrza Ziemi, które jest nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.

Jest to jedno z odnawialnych źródeł energii (jej „bateria” – gorące wnętrze kuli ziemskiej – jest praktycznie niewyczerpalne) i przyjazna środowisku alternatywa dla paliw kopalnych, która pozwala na pozyskiwanie ciepła zarówno na potrzeby indywidualne, jak i do zastosowań  przemysłowych.

Polska posiada duży potencjał w obszarze pozyskiwania energii geotermalnej, ponieważ niemal na 80% naszego kraju znajdują się trzy rozległe geotermalne niecki osadowe. Szczególnymi możliwościami dysponuje Podhale, gdzie wykorzystanie energii geotermalnej w systemach grzewczych stało się 40% tańsze niż ogrzewanie gazem. To właśnie tutaj, na Podhalu, na początku lat 90-tych. ubiegłego wieku narodziła się polska geotermia, co z perspektywy czasu należy uznać za przełomowy moment dla energii odnawialnej w naszym kraju.

Możliwe jest także drugie rozwiązanie, umożliwiające pozyskiwanie energii geotermalnej i to z każdego miejsca Ziemi, bez względu na naturalne predyspozycje, jak np. dostępność wody geotermalnej. Polega ono na zastosowaniu specjalnych pomp ciepła, czyli instalacji, która pobiera ciepło z nieograniczonych pokładów energii cieplnej pochodzenia naturalnego.

Pompa ciepła pobiera energię z jednego miejsca i przekazuje je w inne, podnosząc jednocześnie temperaturę, np. domu mieszkalnego. Tego typu instalacje wykorzystują  energię ziemi pobieraną z odwiertów pionowych (na głębokość od 30 do 150 m) lub poziomo ułożonych wymienników zakopanych na głębokości od 1,5 do 2 m, w zależności od poziomu przemarzania i głębokości wód gruntowych.

Produkcja energii geotermalnej na zasadzie pomp ciepła jest zdecydowanie bardziej powszechna.

Sposoby wykorzystania energii geotermalnej

Wiemy już skąd bierze się energia geotermalna. Przyjrzyjmy się teraz kwestiom możliwości jej wykorzystania.

Energia geotermalna może być wykorzystana w celu ogrzewania domu w sezonie zimowym, chłodzenia powietrza w sezonie letnim i jako źródło ciepłej wody użytkowej. Jest też sposobem ogrzewania basenów termalnych. Baseny termalne uzupełniają ofertę wypoczynkową i rekreacyjną Tatr i Podhala, co jest szczególnie istotne w okresach występowania niesprzyjających warunków pogodowych.

Zalety energii geotermalnej:

  • nieszkodliwość dla środowiska, brak zanieczyszczeń
  • brak niekorzystnego wpływu na krajobraz
  • stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne instalacji
  • możliwość pozyskiwania w pobliżu miejsca użytkowania
  • dostępność niezależna od warunków pogodowych i klimatycznych

Wady energii wnętrza Ziemi:

  • mała dostępność (dogodne warunki do jej wykorzystania występują w niewielu miejscach)
  • wysokie koszty inwestycyjne
  • podczas pobierania energii istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy i minerały
  • ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych

Źródło: Elplastplus.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *