Grudzień 16, 2018
  • Grudzień 16, 2018

Pamiętaj, by sprawdzić wypłacalność potencjalnego kontrahenta

Autor Sierpień 21, 2018 0

Jak sprawdzić, czy potencjalny kontrahent jest wypłacalny?  Problemów z wypłacalnością kontrahenta da się uniknąć jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczeniu usługi, współpracy lub przyjęciem zamówienia o dostarczeniu towaru. Istnieje kilka sprawdzonych sposób na sprawdzenie wypłacalności i warto z nich skorzystać, aby nie narazić się na koszty – finansowe i czasowe – nietrafnej współpracy. W...

Czytaj wiecej

Jak usprawnić księgowość w spółce z o.o.

Autor Czerwiec 13, 2018 0

Obowiązkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli popularnej spółki z o.o. jest prowadzenie pełnej księgowości. Podstawą jest tutaj posiadanie oddzielnego rachunku firmowego, na którym są rejestrowane wszystkie operacje finansowe oraz bezwzględna  konieczność  powiązania tych operacji ze stosownymi dokumentami wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych, między innymi fakturami, ale nie tylko. Dowodem wydatkowania pieniędzy spółki mogą być umowy...

Czytaj wiecej

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców – co zmienia w sytuacji zwykłego przedsiębiorcy

Autor Czerwiec 3, 2018 0

Osoby, które myślą o podjęciu działalności gospodarczej muszą zastanowić się porządnie nad bilansem zysków i strat. To, czy działalność będzie prowadzona z sukcesem zależy bowiem od wielu czynników- także jeżeli chodzi o aktualny stan prawny. Może okazać się, że obowiązujące przepisy będą tak zagmatwane, że przedsiębiorca z uwagi na strach przed odpowiedzialnością będzie bał...

Czytaj wiecej

Zasada uprzywilejowania pracownika w prawie pracy

Autor Czerwiec 3, 2018 0

Prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią prawa, jednak niezwykle bogato eksplorowaną. Dzięki działalności różnych ruchów i organizacji międzynarodowych (prym wiedzie tutaj Międzynarodowa Organizacja Pracy), przez lata sygnalizowane były pewne kłopoty, z którymi spotykają się pracownicy na całym świecie, które to kłopoty zakłócają ich normalne funkcjonowanie. Na przestrzeni kolejnych lat dochodziło do stwarzania podstawowych prawnych...

Czytaj wiecej

Czym może charakteryzować się wina w prawie karnym?

Autor Czerwiec 3, 2018 0

Prawo Karne to bardzo ważna gałąź prawa. Ingeruje ona w sposób najbardziej zjawiskowy i najmocniejszy w grupę wolności obywatelskich zagwarantowanych przez konstytucję. Porządek prawny jednak musi ingerować w pole tych wolności, jeżeli dana osoba popełniła przestępstwo. Nie może być bowiem tak, że państwo pozwala na lekceważenie porządku prawnego. Oprócz tego, pozostają także inne kwestie...

Czytaj wiecej