Czerwiec 20, 2018
  • Czerwiec 20, 2018

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców – co zmienia w sytuacji zwykłego przedsiębiorcy

Autor Czerwiec 3, 2018 0

Osoby, które myślą o podjęciu działalności gospodarczej muszą zastanowić się porządnie nad bilansem zysków i strat. To, czy działalność będzie prowadzona z sukcesem zależy bowiem od wielu czynników- także jeżeli chodzi o aktualny stan prawny. Może okazać się, że obowiązujące przepisy będą tak zagmatwane, że przedsiębiorca z uwagi na strach przed odpowiedzialnością będzie bał...

Czytaj wiecej

Zasada uprzywilejowania pracownika w prawie pracy

Autor Czerwiec 3, 2018 0

Prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią prawa, jednak niezwykle bogato eksplorowaną. Dzięki działalności różnych ruchów i organizacji międzynarodowych (prym wiedzie tutaj Międzynarodowa Organizacja Pracy), przez lata sygnalizowane były pewne kłopoty, z którymi spotykają się pracownicy na całym świecie, które to kłopoty zakłócają ich normalne funkcjonowanie. Na przestrzeni kolejnych lat dochodziło do stwarzania podstawowych prawnych...

Czytaj wiecej

Czym może charakteryzować się wina w prawie karnym?

Autor Czerwiec 3, 2018 0

Prawo Karne to bardzo ważna gałąź prawa. Ingeruje ona w sposób najbardziej zjawiskowy i najmocniejszy w grupę wolności obywatelskich zagwarantowanych przez konstytucję. Porządek prawny jednak musi ingerować w pole tych wolności, jeżeli dana osoba popełniła przestępstwo. Nie może być bowiem tak, że państwo pozwala na lekceważenie porządku prawnego. Oprócz tego, pozostają także inne kwestie...

Czytaj wiecej