Lipiec 10, 2019
  • Lipiec 10, 2019
Wrzesień 17, 2018

Jak zabezpieczyć się podczas kontaktu z odpadami medycznymi?

Autor 0 185 Views

Odpady medyczne stanowią różnego rodzaju substancje stałe, ciekłe i gazowe, które powstają w trakcie leczenia, diagnozowania i prowadzenia profilaktyki różnych chorób. Wytwarzane są one w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, wśród których należy wskazać szczególnie: szpitale, sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki zajmujące się leczeniem odwykowym oraz zakłady opiekuńcze, jak również hospicja, przychodnie, poradnie, gabinety i indywidualne praktyki lekarskie. Innymi słowy są to praktycznie wszystkie miejsca, w których prowadzi się leczenie.

 

Regulacje prawne w kwestii gospodarowania odpadami medycznymi

Postępowanie z odpadami medycznymi jest regulowane poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 r., poz. 1975 z późn. zm.).

Rozporządzenie to wprowadziło między innymi zmiany w nowym oznaczeniu worków i pojemników, które służą do przechowywania tychże odpadów. Co więcej znalazł się w nim również uzupełniony katalog odpadów, który rozszerzono o:

– zużyte peloidy po zabiegach, które wykonywano w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych;

– zużyte peloidy po różnych innych zabiegach, które wykonywano w ramach działalności leczniczej o różnych innych właściwościach.

 

Jak postępować z odpadami medycznymi, aby właściwie się zabezpieczać przed ich szkodliwym działaniem?

Przede wszystkim, aby zabezpieczyć się w kontakcie z odpadami niebezpiecznymi, trzeba je odpowiednio składować. Przy czym w zależności od rodzaju odpadu, z którym aktualnie mamy do czynienia umieszcza się je w różnego rodzaju workach lub pojemnikach. Do tej pory można było je zbierać jedynie do worków jednorazowego użycia, natomiast od 2017 roku istnieje możliwość składowania ich także w różnego rodzaju pojemnikach.

Szczególną ostrożność należy zachować przy wysoce zakaźnych odpadach medycznych, w związku z czym poszczególne rodzaje odpadów umieszcza się w workach i pojemnikach o różnych oznaczeniach i kolorach. Te, które mogą nieść duże ryzyko zakażenia, powinny być pakowane do czerwonych pojemników lub worków. Przy czym dodatkowo należy je oznaczyć odpowiednim znakiem ostrzegawczym i napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”. Co więcej odpady tego rodzaju nie mogą być przechowywane w miejscu, w którym powstały przez dłuższy okres czasu niż 24 godziny.

Ponadto wszystkie odpady mające medyczne pochodzenie muszą być we właściwy sposób oznakowane. Znajdujące się na nich etykiety powinny zawierać następujące elementy:

– kod odpadów medycznych, znajdujących się w danym worku lub pojemniku;

– nazwę wytwórcy danych odpadów medycznych;

– REGON danego wytwórcy odpadów medycznych;

– numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego;

– datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania danego odpadu);

– datę i godzinę zamknięcia danego odpadu.

 

Celem zabezpieczenia się w trakcie kontaktu z odpadami medycznymi należy umieszczać je także w odpowiednich, przeznaczonych tylko do tego celu pomieszczeniach. Przy czym należy pamiętać, że przede wszystkim pomieszczenie, w którym znajdują się tego rodzaju odpady powinno być wyposażone w termometr oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, które obejmują także gromadzenie się wszelkich ewentualnych odcieków z tych odpadów. Również przenośne urządzenie chłodnicze, które służy do przechowywania tychże odpadów powinno również być zaopatrzone w termometr. Według przepisów wynikających z nowelizacji rozporządzenia od dnia 24 maja 2019 roku pomieszczenia, w których znajdują się środki transportu odpadów medycznych muszą być wyposażone również w odpowiednią wentylację.

 

Właściwe postępowanie z odpadami medycznymi i dostosowanie się do wszystkich, zamieszczonych w rozporządzeniu zapisów ma służyć przede wszystkim naszemu zdrowiu, i odpowiednio zabezpieczyć osoby, które na co dzień mają kontakt z różnego rodzaju odpadami medycznymi. W związku z czym, jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata, warto o to zadbać!

Następny

Sposób na zdrowy sen? Poduszki z pierza!

Wrzesień 19, 2018 0
Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *