16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
21 sierpnia, 2018

Pamiętaj, by sprawdzić wypłacalność potencjalnego kontrahenta

Autor 0 540 Views

Jak sprawdzić, czy potencjalny kontrahent jest wypłacalny? 

Problemów z wypłacalnością kontrahenta da się uniknąć jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczeniu usługi, współpracy lub przyjęciem zamówienia o dostarczeniu towaru. Istnieje kilka sprawdzonych sposób na sprawdzenie wypłacalności i warto z nich skorzystać, aby nie narazić się na koszty – finansowe i czasowe – nietrafnej współpracy. W Polsce istnieją obecnie firmy przygotowujące na zlecenie klientów pełen raport o stanie finansowym potencjalnego kontrahenta, działa też wywiad gospodarczy, jednak sprawdzenie wypłacalności jest możliwe także samodzielnie, bez generowania dodatkowych kosztów. Pierwszym sposobem jest wzięcie pod uwagę środowiskowego marketingu szeptanego i marki firmy w opiniach jej obecnych i byłych partnerów. Ta nieformalna metoda może nam wiele powiedzieć o partnerze. Dostępne są jednak także bardziej formalne źródła danych.

Na początku sprawdź giełdę długów 

Weryfikację wypłacalności naszego kontrahenta warto rozpocząć od przejrzenia internetowych giełd długów. Są to rejestry, w ramach których wierzyciele zgłaszają długi, z których odzyskaniem mają kłopoty. W ramach giełd długów pojawiają się również oferty sprzedaży i odkupienia długów. Wierzytelności podlegają tam zwykłym prawom wolnego rynku. Najczęściej cena wierzytelności jest niższa niż jej kwota nominalna. To ważna baza danych, gdyż strony internetowe funkcjonujące w charakterze giełdy długów zawierają także inne, istotne informacje o firmach, takie jak: NIP, pełna nazwa firmy, nazwiska jej właścicieli i oficjalne siedziby przedsiębiorstw. Te dane mogą nam się przydać na wiele sposobów.

Używanie pieczęci prewencyjnych na fakturach

Warto również w swojej działalności biznesowej wprowadzić używanie pieczęci prewencyjnej na fakturach. Chodzi tu o jawną informację, iż niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych skutkować będzie podjęciem działań przez firmę windykacyjną. To skuteczny środek perswazyjny, który odstraszy nierzetelnych kontrahentów. Podejmując wstępne rozmowy, warto więc poinformować potencjalnego partnera, że stosujemy takie rozwiązanie i sprawdzić jego reakcję na tę informację. Jeśli jest to wiarygodny partner, nie będzie miał nic przeciwko naszym środkom bezpieczeństwa finansowego.

Jak sprawdzić wiarygodność spółki giełdowej?

Stosunkowo prostszą i bezpieczniejszą sytuacją jest wejście we współpracę z partnerem notowanym jako spółka giełdowa. W przypadku tych podmiotów publikacja bieżących i rocznych raportów o stanie finansowym jest w Polsce obowiązkowa, dzięki czemu łatwo sprawdzić zgodność deklaracji finansowych z rzeczywistością.

Krajowy Rejestr Długów to najprostsza opcja weryfikacji wiarygodności kontrahenta

Jak podkreślają polscy przedsiębiorcy najprostszą opcją weryfikacji wiarygodności potencjalnego kontrahenta jest lektura bazy danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Długów. To najstarsze, polskie biuro informacji gospodarczej działające sprawnie od dnia 4 sierpnia 2003 roku, całkowicie zgodnie z prawem i w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku dotyczącą udostępniania informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na pewno znajomość tej bazy uchroni nas przed dezinformacją stosowaną niekiedy przez nierzetelnych i nieuczciwych kontrahentów.

Inspirowane: Straetus.pl – sprawdzanie zadłużenia

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *