16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024

Jakie dokumenty są potrzebne do opracowania operatów wodnoprawnych?

Autor 20 września, 2023 0

Ważne aspekty prawne dotyczące operatów wodnoprawnych, jakie informacje zawiera operat wodnoprawny, wymogi techniczne dotyczące operatów wodnoprawnych, procedura i terminy składania dokumentów w przypadku operatów wodnoprawnych oraz wymagane dane do opracowania operatów wodnoprawnych – to wszystko omówię w niniejszym artykule. Jeśli interesujesz się tematyką ochrony środowiska i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych...

Czytaj wiecej

Roszczenie o alimenty – dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Autor 9 września, 2019 0

Rozprawy sądowe, które mają rozstrzygnąć to, kto otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem, oraz rozpatrzeć roszczenie o alimenty, zdarzają się niestety coraz częściej. Zwiększa się również liczba małżeństw, które kończą się rozwodem. Takie sytuacje rodzą wiele problemów, również tych związanych z zapewnieniem uprawnionym osobom (dzieciom i w niektórych przypadkach byłemu małżonkowi) kosztów utrzymania. Mierząc...

Czytaj wiecej

Czego możesz oczekiwać od eksperta ochrony danych osobowych

Autor 24 czerwca, 2019 0

Ekspert ochrony danych stanowi kompleksowe wsparcie w procesach związanych z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych. Czego możesz oczekiwać od specjalisty w tej dziedzinie? Ochrona danych osobowych w organizacji Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych powołuje nową jednostkę organizacyjną (osobę), jaką jest Inspektor Ochrony Danych. Jego głównym zadaniem jest wsparcie instytucji we wszelkich czynnościach związanych...

Czytaj wiecej

Ochrona danych osobowych w firmie – co warto wiedzieć?

Autor 8 stycznia, 2019 0

GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to organ powołany do spraw ochrony danych osobowych, funkcjonujących w latach 1997 –2018 a działający na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Z dniem 10 maja 2018 GIODO został zastąpiony przez urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w skrócie PUODO. Nowy urząd jest m.in. organem...

Czytaj wiecej

Pamiętaj, by sprawdzić wypłacalność potencjalnego kontrahenta

Autor 21 sierpnia, 2018 0

Jak sprawdzić, czy potencjalny kontrahent jest wypłacalny?  Problemów z wypłacalnością kontrahenta da się uniknąć jeszcze przed podpisaniem umowy o świadczeniu usługi, współpracy lub przyjęciem zamówienia o dostarczeniu towaru. Istnieje kilka sprawdzonych sposób na sprawdzenie wypłacalności i warto z nich skorzystać, aby nie narazić się na koszty – finansowe i czasowe – nietrafnej współpracy. W...

Czytaj wiecej

Jak usprawnić księgowość w spółce z o.o.

Autor 13 czerwca, 2018 0

Obowiązkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli popularnej spółki z o.o. jest prowadzenie pełnej księgowości. Podstawą jest tutaj posiadanie oddzielnego rachunku firmowego, na którym są rejestrowane wszystkie operacje finansowe oraz bezwzględna  konieczność  powiązania tych operacji ze stosownymi dokumentami wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych, między innymi fakturami, ale nie tylko. Dowodem wydatkowania pieniędzy spółki mogą być umowy...

Czytaj wiecej

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców – co zmienia w sytuacji zwykłego przedsiębiorcy

Autor 3 czerwca, 2018 0

Osoby, które myślą o podjęciu działalności gospodarczej muszą zastanowić się porządnie nad bilansem zysków i strat. To, czy działalność będzie prowadzona z sukcesem zależy bowiem od wielu czynników- także jeżeli chodzi o aktualny stan prawny. Może okazać się, że obowiązujące przepisy będą tak zagmatwane, że przedsiębiorca z uwagi na strach przed odpowiedzialnością będzie bał...

Czytaj wiecej

Zasada uprzywilejowania pracownika w prawie pracy

Autor 3 czerwca, 2018 0

Prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią prawa, jednak niezwykle bogato eksplorowaną. Dzięki działalności różnych ruchów i organizacji międzynarodowych (prym wiedzie tutaj Międzynarodowa Organizacja Pracy), przez lata sygnalizowane były pewne kłopoty, z którymi spotykają się pracownicy na całym świecie, które to kłopoty zakłócają ich normalne funkcjonowanie. Na przestrzeni kolejnych lat dochodziło do stwarzania podstawowych prawnych...

Czytaj wiecej

Czym może charakteryzować się wina w prawie karnym?

Autor 3 czerwca, 2018 0

Prawo Karne to bardzo ważna gałąź prawa. Ingeruje ona w sposób najbardziej zjawiskowy i najmocniejszy w grupę wolności obywatelskich zagwarantowanych przez konstytucję. Porządek prawny jednak musi ingerować w pole tych wolności, jeżeli dana osoba popełniła przestępstwo. Nie może być bowiem tak, że państwo pozwala na lekceważenie porządku prawnego. Oprócz tego, pozostają także inne kwestie...

Czytaj wiecej