1 marca, 2024
  • 1 marca, 2024
24 czerwca, 2019

Czego możesz oczekiwać od eksperta ochrony danych osobowych

Autor 0 440 Views

Ekspert ochrony danych stanowi kompleksowe wsparcie w procesach związanych z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych. Czego możesz oczekiwać od specjalisty w tej dziedzinie?

Ochrona danych osobowych w organizacji

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych powołuje nową jednostkę organizacyjną (osobę), jaką jest Inspektor Ochrony Danych. Jego głównym zadaniem jest wsparcie instytucji we wszelkich czynnościach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych. Stanowi on także główne źródło informacji na temat poszczególnych danych personalnych wykorzystywanych w procesach zachodzących w różnego rodzaju instytucjach.

Obowiązek powołania inspektora nie spoczywa na każdej organizacji. Ustawa przewiduje sytuacje, w przypadku których powołanie Inspektora Ochrony Danych staje się konieczne. Niezależnie od tego, wskazanie takiej funkcji w organizacji stanowi przywilej, który pozwala na jej kompleksowe dopasowanie się do nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.  

Ekspert ochrony danych osobowych 

Mimo faktu, że tematyka ochrony danych osobowych została uregulowana już w 1997 r., kwestie z nią związane dla wielu organizacji stanowią zupełnie nowe zagadnienie. Niejednokrotnie wzbudzają one wśród podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych, pewne wątpliwości oraz pytania co do stosowania zapisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a także w krajowych przepisach prawa. Kompleksową wiedzę, odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie posiada w tym zakresie stosunkowo niewielkie grono specjalistów. W związku z tym warto skorzystać z oferowanych przez nich usług

Na rynku działają firmy outsourcingowe, które oferują pomoc ekspertów do spraw ochrony danych osobowych. Jednostki te stanowią skuteczne narzędzie mające na celu zapewnienie zgodności działania organizacji nie tylko z nowymi przepisami wynikającymi z RODO, ale także krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W ten sposób Inspektor Ochrony Danych otrzymuje kompleksowe wsparcie eksperta w poszczególnych procesach związanymi z przetwarzaniem danych. Pozwala to na odpowiednie dopasowanie działań organizacji do przepisów prawa. 

Zakres działań eksperta ochrony danych osobowych

Jak wcześniej wspomniano, ekspert ochrony danych osobowych stanowi kompleksowe wsparcie każdej organizacji w kwestiach bezpieczeństwa i przetwarzania danych. Czego wobec tego możemy oczekiwać od eksperta danych osobowych?  Wśród realizowanych zadań  wyróżnić:

  • kompleksowe przeprowadzanie audytów wykazujących poziom zgodności z przepisami prawnymi;
  • szczegółowo opracowany raport po prowadzonym wcześniej audycie, wskazujący na obszary stwarzające potencjalne zagrożenie oraz wytyczne co do ich skutecznej naprawy;
  • bieżące opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z  bezpieczeństwem oraz przetwarzaniem danych;
  • dokładne konsultacje oraz opiniowanie zgód wyszczególnionych w poszczególnych dokumentach;
  • dokładne konsultacje oraz opiniowanie zgód co do pozostałych dokumentów oraz procedur;
  • prowadzenie szkoleń dla personelu zaangażowanego w przetwarzanie danych w organizacji;
  • udzielanie kompleksowego wsparcia o charakterze merytorycznym w kontaktach z UODO;
  • udzielanie kompleksowego wsparcia merytorycznego we wszelkich pozostałych zadaniach związanych z ochroną danych osobowych.

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj wykonanie audytu RODO, które pozwala na wyłapanie ewentualnych możliwości naruszenia przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji możliwe staje się szybkie podjęcie niezbędnych kroków, które pozwolą na przywrócenie prowadzonych działań do stanu ich zgodności z wymogami prawa. Kiedy bowiem tego typu naruszenie ujrzy światło dzienne, jednostka odpowiedzialna za administrowanie danymi osobowymi może ponieść odpowiedzialność karną.  Wykwalifikowany ekspert ochrony danych osobowych stanowi tutaj swego rodzaju zabezpieczenie w sytuacji potencjalnej kontroli

źródło: ISecure – eksperci w ochronie danych osobowych

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *