16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
17 sierpnia, 2018

Co trzeba wiedzieć o kursie na wózki widłowe?

Autor 0 1326 Views

Kurs na wózki widłowe jest w ostatnim czasie bardzo popularny ze względu na bogaty rynek pracy dla operatorów tych pojazdów. Co trzeba wiedzieć o kursie na wózki widłowe?

Kurs na operatora wózka widłowego to składające się z części teoretycznej oraz części praktycznej szkolenie prowadzone w specjalnie do tego przeznaczonych ośrodkach. Powala na nabycie umiejętności bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, wózków widłowych, przygotowujące do przystąpienia do egzaminów przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to jedyny sposób na to, aby zostać operatorem wózka widłowego. Co ważne samo ukończenie kursu nie wystarczy. Konieczny jest zdany egzamin przeprowadzany jest w obecności przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskany wynik pozytywny potwierdzony jest legitymacją, która daje bezterminowe prawo do obsługi wózków widłowych.

Jakie są kategorie uprawnień UDT?

Kategorie uprawnień Urzędu Dozoru technicznego na wózki są następujące:

  • kat. III WJO, uprawniająca do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych oraz zdalnie sterowanych, to najniższa kategoria uprawnień UDT,
  • kat. II WJO, uprawniająca do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych,
  • kat. I WJO (kategoria nadrzędna), uprawniająca do obsługi wózków jezdniowych, w tym także wózków specjalizowanych.

Kategorie I i II WJO dają szerokie możliwości obsługi wózków niezależnie od rodzaju napędu, udźwigu i wysokości podnoszenia.

Jakie są wymogi przystąpienia do kursu na wózki widłowe?

Żeby przystąpić do kursu na wózki nie trzeba mieć szerokich kompetencji ani doświadczenia w pracy magazynowej czy w podobnej pracy. Na kurs mogą zapisać się zwłaszcza osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, przebranżowić się, zmienić dotychczasowe stanowisko pracy, a także ci, którzy stają przed koniecznością znalezienia swojej pierwszej pracy.

Wymaganiami do uczestnictwa w kursie na operatora wózka widłowego to osiągnięcie pełnoletniości, czyli ukończenie 18 lat, a także min. wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej. Istotne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.

Czego się można nauczyć na kursie na operatora wózków widłowych?

Program kursu na wózki widłowe obejmuje wiadomości merytoryczne oraz praktykę. Na kursie uczestnik poznaje typy stosowanych wózków jezdniowych, a także ich budowę. Kurs uwzględnia przedstawienie uczestnikowi wiadomości z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy obsłudze wózków, a także dozoru technicznego. Praktyczna część to nauka jazdy oraz manewrowania osprzętem wózków.

Kurs na wózki widłowe – cena

Obecnie ceny kursu operatora wózka widłowego nie należą do wysokich. Często istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursu na dogodne raty. Koszt kursu na wózki widłowe może być pokrywany przez pracodawcę.

Kurs na wózki widłowe zmiany w przepisach

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018r. poz. 47), które obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2018 roku nakłada obowiązek przystąpienia do egzaminu UDT na osoby, które wcześniej ukończyły kurs bez takiego egzaminu. Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne i wydawane bezterminowo.

Czy uprawnienia uzyskane po kursie i zdanym egzaminie dają możliwość zatrudnienia za granicą?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą uznawać kwalifikacje nadane w innym kraju. Takim dokumentem w przypadku operatora wózka widłowego jest legitymacja UTD i zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku właśnie ta legitymacja może być certyfikowana w innym kraju, ale warto posiadać zaświadczenie z programem kursu w języku angielskim. Urząd Dozoru Technicznego może wydać certyfikat w języku angielskim na wniosek zainteresowanej osoby. W niektórych przypadkach może się okazać, że pracodawca będzie wymagał uzupełnienia uprawnień. Praktyka pokazuje, że większość przedsiębiorców z krajów Unii akceptuje certyfikaty i potwierdzenia w języku angielskim, które są w Polsce wystawiane po zdaniu egzaminu na wózki widłowe.

Inspirowane: akademia-efect.pl – kurs na koparkę

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *