16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
3 czerwca, 2018

Znasz te sposoby na oszczędzanie dużej ilości energii?

Autor 0 1404 Views

Same programy benchmarkingowe nie prowadzą automatycznie do bardziej wydajnych budynków. Ich skuteczność zależy od tego, czy przekazane informacje skutecznie uruchamiają działania decydentów, a przede wszystkim właścicieli, menedżerów i mieszkańców. Dobrze wykorzystane informacje mogą wpływać na sposób eksploatacji sprzętu budowlanego, sposób odnawiania budynków, nabywane urządzenia i sposób, w jaki zachowują się mieszkańcy.

Skuteczny program analizy porównawczej powinien nie tylko dostarczać informacji, ale także czynić to w sposób, który sprawia, że informacje są motywujące i można je zrealizować.

Konkursy i wyzwania

Dodanie elementów gry do programów benchmarkingowych zapewnia konkurencyjną motywację do budowania interesariuszy, dzięki czemu są bardziej skłonni do podejmowania działań oszczędzających energię. „Konkursy” związane z efektywnością budynków zazwyczaj obejmują wiele budynków, które starają się nawzajem najlepiej pasować do konkretnej metryki, podczas gdy „wyzwania” odnoszą się do osób, gospodarstw domowych lub społeczności, które dążą do poprawy swoich własnych historycznych linii podstawowych.

Szkolenie z obsługi komputerów

Wiele narzędzi do testowania zużycia energii zapewnia tylko miesięczne dane zbiorcze dotyczące zużycia energii w budynku, pozostawiając menedżerom budynków zgadywanie konkretnych działań niezbędnych do obniżenia rachunków. Szkolenie dla operatorów budynków – jak korzystać z danych benchmarkingowych jako podstawy do działania – ma zasadnicze znaczenie dla maksymalnego wykorzystania benchmarkingu w celu generowania oszczędności energii. Kiedy budujący operatorzy mają odpowiednie informacje i wiedzą, jak z nich korzystać, coś tak prostego jak dostosowanie harmonogramów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) może zaoszczędzić 10 procent kosztów energii.

Wyniki benchmarkingu

Benchmarking jest cenny tylko wtedy, gdy właściwi ludzie mają dostęp do wyników. Polityka publiczna może zagwarantować, że wyniki analizy porównawczej będą przejrzyste i dostępne w celu informowania o działaniach podejmowanych przez decydentów na rynku nieruchomości. Jednak projekty zasad różnią się w zależności od tego, jak, kiedy i komu udostępniane są dane porównawcze. Niektóre miasta eksperymentują z różnymi wymogami w zakresie ujawniania informacji, mając nadzieję, że przejrzyste informacje na temat wydajności operacyjnej wpłyną na kupujących i sprzedających w celu rozważenia efektywności energetycznej. Mając dostęp do tych informacji, potencjalni nabywcy i najemcy mogą teraz brać pod uwagę koszty energii, decydując o tym, czy kupić lub wynająć nieruchomość, wpływając na właścicieli, aby zwracali większą uwagę na zużycie energii w swoich budynkach.

Następny

Jak uprawiać lawendę na balkonie?

3 czerwca, 2018 0