20 kwietnia, 2024
  • 20 kwietnia, 2024
29 marca, 2020

Renesans kolei w transporcie międzynarodowym

Autor 0 892 Views

Na przestrzeni ostatnich lat transport ładunków koleją nieco stracił na swym znaczeniu. Wiele czynników związanych z branżą logistyczną spowodowało jednak, że coraz częściej tranzyt kolejowy jest korzystniejszy, a co za tym idzie bardziej opłacalny. Przedsiębiorstwa świadczące usługi w branży spedycyjno-transportowej również dostrzegły potencjał w tej formie przewozu, dzięki czemu koszt usługi jest bardzo zróżnicowany i konkurencyjny.

Dlaczego kolej?

Po pierwsze należy poddać analizie główną konkurencję dla tej dziedziny transportu – na pierwszym miejscu jest to przewóz drogowy. Transfer ładunkowy pojazdami ciężarowymi nie oferuje tylu możliwości. Na korzyść tego rozwiązania przemawia szybkość i mobilność, bowiem dany zestaw jest w stanie bez problemu dostarczyć towar z adresu pod adres. Powszechność tego rozwiązania jest niewątpliwie zaletą, jednak warto pamiętać, że w celu optymalizacji kosztów istnieje też odrębna kategoria przewozu towarów – a mianowicie transport multimodalny, który zakłada, że cała operacja logistyczna wykorzystuje więcej niż jedno źródło transportu.

Obecnie branża przewozowa odnotowuje rosnące stawki związane z transportem pojazdami ciężarowymi. Składa się na to kilka ważnych czynników – przede wszystkim koszt paliwa, opłaty drogowe, amortyzacja sprzętu oraz polisy ubezpieczeniowe. Co więcej, transport kolejowy to brak ograniczeń związany z ilością towaru, a także z jego rodzajem.

Kolejną konkurencję stanowi transport wodny. W tej materii należy zestawić ze sobą kilka ważnych czynników związanych z przewozem ładunków. Po pierwsze przewagą dla transportu szynowego jest czas, w jakim dany towar zostanie dostarczony  bezpośrednio do odbiorcy. Bywa, że fracht morski zanim dotrze do miejsca rozładunku spędza na morzu parę dni, a nawet tygodni. Również sam proces logistyczny w przypadku kontenerowców jest bardziej złożony i skomplikowany. Wszystko jest zależne od potrzeb klienta oraz od warunków transportowych, które panują w miejscu odebrania towaru.

Oczywiście transport kolejowy nie jest pozbawiony wad – problemy w transporcie międzynarodowym pojawiają się w momencie, gdy rozstaw szyn odbiega od właściwości technicznych pociągu. Istnieje także spore ryzyko kradzieży ładunku. Pewnego rodzaju minusem jest też spory koszt budowy infrastruktury kolejowej, który w niektórych przypadkach stanowi ograniczenie potencjału przewozów towarowych w danych obszarach geograficznych.

Co przeważa na korzyść kolei?

Biorąc pod uwagę odległość przewozu, rentowność przedsięwzięcia rośnie wraz z dystansem do pokonania. Dzięki stałej modernizacji sieci torowisk transport międzykontynentalny nabiera na znaczeniu, bowiem chcąc zorganizować transport ładunkowy z Azji do któregoś z państw Wspólnoty Europejskiej dotychczasowym rozwiązaniem był transport wodny. Obecnie za sprawą Nowego Jedwabnego Szlaku tranzyt towarów w oparciu o szybkie składy umożliwia regularną wymianę handlową między różnymi rynkami. Postęp technologiczny sprawia, że obecne pociągi są nie tylko mniej awaryjne, ale i szybsze. Różnorodność wagonów pozwala na przewóz najrozmaitszych produktów – począwszy od cystern po kontenery o różnych specyfikacjach ładunkowych.

To nie koniec zalet – według wielu statystyk, biorąc pod uwagę transport lądowy, tranzyt szynowy należy do najbezpieczniejszej grupy, co oznacza  minimalne ryzyko uszkodzenia ładunku. Na uwagę zasługuje też fakt, że tego typu forma transportu jest przyjazna dla środowiska, bowiem lokomotywy nie produkują zanieczyszczeń, które mogą przedostawać się do atmosfery.

Nie da się ukryć, że transport kolejowy nie pozwala na całkowity transfer towarów jak np. w usługach door to door. Zyskuje natomiast na atrakcyjności, w szczególności  w obszarze transferu międzynarodowego i międzykontynentalnego. Jest to ważny element wchodzący w skład przewozów multimodalnych. Dzięki rozwojowi technologicznemu stanowi świetną alternatywę dla usług wykonywanych morskimi szlakami transportowymi.

Źródło: Symlog Warszawa – spedycja międzynarodowa

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *