20 kwietnia, 2024
  • 20 kwietnia, 2024
16 kwietnia, 2021

Sprężarka bezolejowa czy olejowa? Jak dokonać właściwego wyboru?

Autor 0 496 Views

Właściwy wybór sprężarki na potrzeby przedsiębiorstwa jest podyktowany wieloma aspektami. Należy wziąć pod uwagę koszty, zapotrzebowanie firmy, możliwości serwisowe czy wymogi odnośnie jakości otrzymywanego sprężonego powietrza.

Sprężarki bezolejowe i olejowe

Najprostszym podziałem jest wyszczególnienie urządzeń działających z wykorzystaniem oleju oraz takich, które działają bez reduktora tarcia. Oba rodzaje można w scharakteryzować w ogólny sposób:

  • Sprężarki bezolejowe nie wykorzystują oleju do redukcji tarcia pomiędzy ruchomymi komponentami, dlatego też muszą być wykonane z materiałów o niskim współczynniku tarcia. To z kolei przekłada się na cenę, która jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku urządzeń olejowych. Urządzenia bezolejowe oferują jednak czyste sprężone powietrze, dlatego wykorzystywane są np. w medycynie, gdzie doprowadzany gaz nie może posiadać żadnych zanieczyszczeń. Są też użyteczne we wszystkich instalacjach cechujących się wrażliwością na zanieczyszczenia mogące doprowadzić do zniszczenia aparatury.
  • Sprężarki olejowe są przeciwieństwem odpowiedników bezolejowych. Redukcja tarcia odbywa się z pomocą oleju dostarczanego do elementów tłoczących powietrze (śruby, tłoki). Obecność oleju może powodować zanieczyszczenie powietrza, dlatego maszyny te wyposażone są w specjalne filtry redukujące ilość mikrocząsteczek oleju w sprężonym gazie. Niestety filtry nie cechują się stuprocentową wydajnością, dlatego sprężone w ten sposób powietrze zawsze charakteryzuje się pewnym stopniem zanieczyszczenia. Urządzenia te są jednak bardziej wydajne i tańsze, dlatego sprawdzą się doskonale w przedsiębiorstwach, które potrzebują dużej ilości niekoniecznie czystego sprężonego powietrza.

Podział sprężarek ze względu na mechanizm

Sprężarki mogą być wyposażone w różnorodne mechanizmy pozwalające sprężać powietrze, dlatego też wyróżnić można sporo rodzajów tych urządzeń. Spotkać się można ze sprężarkami membranowymi, spiralnymi czy łopatkowymi, jednak w przemyśle najczęściej spotykane są sprężarki śrubowe i tłokowe.

Sprężarki śrubowe tłoczą powietrze z wykorzystaniem dwóch śrub, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Zamontowane one są w szczelnej komorze, dzięki czemu sprężany gaz zmniejsza swoją gęstość poprzez obroty śrub. Ten rodzaj urządzenia charakteryzuje się stosunkowo cichą pracą, ponieważ śruby nie wywołują dużych drgań. Sprężarki śrubowe są więc idealne dla przedsiębiorstw, które chcą redukować hałas w miejscu pracy przy jednoczesnej zadowalającej wydajności uzyskiwania sprężonego gazu.

Sprężarki tłokowe działają z wykorzystaniem tłoka poruszającego się w cylindrze. Powietrze trafiające do cylindra jest ściskane, przez co zwiększa się jego gęstość, a co za tym idzie, również ciśnienie. Ten rodzaj sprężarki charakteryzuje się dużą wydajnością (przewyższającą zazwyczaj maszyny śrubowe), jednak z uwagi na generowanie drgań, jej praca wiąże się z powstawaniem dużego hałasu.

Wybierając sprężarkę, należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie firmy. Jeżeli docelowo dana instalacja wymaga doprowadzania czystego powietrza, warto zdecydować się na sprężarkę bezolejową. Jeżeli ważniejsza jest wysoka wydajność maszyny, lepszym wyborem będzie sprężarka olejowa wyposażona w system śrubowy lub tłokowy.

  Biznes
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *