16 czerwca, 2024
  • 16 czerwca, 2024
  • Strona główna
  • Biznes
  • Wywiad gospodarczy przed nawiązaniem współpracy biznesowej – dlaczego to ma sens?
17 sierpnia, 2020

Wywiad gospodarczy przed nawiązaniem współpracy biznesowej – dlaczego to ma sens?

Autor 0 594 Views

Każde biznesowe posuniecie, powinno poprzedzone być rzetelną i pełną oceną korzyści oraz zagrożeń, jakie z niego wynikają. Szczególną ostrożność wykazać należy przy planowanym przejęciu danego przedsiębiorstwa bądź wykupieniu udziałów w spółce. W takich przypadkach warto rozważyć opcję przeprowadzenia wywiadu gospodarczego, który przedstawi realną sytuację ekonomiczną podmiotu gospodarczego.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy jest rodzajem działania, którego celem jest pozyskanie informacji dotyczących danych podmiotów gospodarczych, ich właścicieli oraz zarządów spółek. Kolejnym etapem procesu jest gruntowna analiza zdobytych danych, a następnie ich prezentacja osobie zlecającej wywiad. Jego celem jest więc pomoc w podjęciu decyzji racjonalnych ekonomicznie oraz pozwalających przewidzieć i zniwelować ewentualne przyszłe konsekwencje podjętej decyzji. Warto zaznaczyć, że wywiad gospodarczy nie jest tożsamy ze szpiegostwem, a opiera się na prawnie obowiązujących przepisach.

Dlaczego wywiad się opłaca?

Osoba planujące dużą inwestycję nigdy nie może być pewna szczerości intencji podmiotów, z jakimi planuje podjąć współpracę oraz prawdziwości informacji, jakie od nich otrzymuje. Istnieje szerokie spektrum informacji, jakie dostarczyć może wywiad gospodarczy, które opierają się na trzech najistotniejszych segmentach, są to sprawy finansowe, prawne oraz kadrowe. Dobrze przeprowadzony wywiad pozwala skontrolować oraz zdobyć dane traktujące między innymi o zgodności adresu i danych kontaktowych sprawdzanej firmy, jej numerów KRS, REGON, NIP, zdobyć informację na temat zakresu i rodzaju działalności firmy, postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz obecnych lub mających miejsce w przeszłości spraw sądowych, a także przypadków złamania prawa przez firmę lub jej właścicieli. Niezwykle istotnymi informacjami są również te mówiące o zadłużeniu z KRS i KRD. Mimo tego, że przeprowadzanie wywiadu gospodarczego jest czynnością dość kosztowną i wymagającą dłuższego okresu czasu, jest rodzajem zabezpieczenia, które pomoże uchronić osobę prywatną bądź podmiot gospodarczy przed popadnięciem w kłopoty finansowe. Sprawa ta jest szczególnie ważna w dzisiejszej sytuacji międzynarodowej. Na świecie uwidocznił się kryzys, który nie ominął nikogo, w czasach tak niebezpiecznych dla biznesu warto każde finansowe posunięcie przemyśleć dwa razy, mając na względzie fakt, że to właśnie w czasach kryzysu niewypłacalność przedsiębiorstw jest najwyższa.

Kto może przeprowadzić wywiad gospodarczy?

W Polsce zadaniem tym zajmują specjalistyczne firmy windykacyjne. Zdanie się na podmioty zewnętrzne bez wątpienia jest wyborem lepszym, mając na względzie potrzebę zdobycia informacji pełnych i rzetelnych. Wynajęcie obcego podmiotu wiąże się jednak z dużym wydatkiem, na który nie wszyscy mogą bądź nie chcą sobie pozwolić. Dla takich osób istnieje możliwość samodzielnego zdobycia interesujących ich danych. Na terenie Polski istnieją bazy gromadzące informację o zobowiązaniach dłużników, wymienić można tu na przykład Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.

W świetle omawianych argumentów wywiad gospodarczy kształtuję się jako przydatne narzędzie służące zabezpieczeniu się przed niefortunną inwestycją, która w dłuższej perspektywie mogłaby przynieść straty. Wywiad gospodarczy ofiaruje przede wszystkim wiedzę i pełną ocenę sytuacji ekonomicznej, które pozwalają na obiektywną potencjalnego partnera do działań biznesowych.

źródło: straetus.pl – sprzedaż wierzytelności

  Biznes
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *